Công văn 2348/BYT-BH ngày 10/04/2015 Của Bộ Y tế V/v đẩy nhanh ứng dụng CNTT trong KCB và BHYT

Thảo luận trong 'Bộ Y tế ban hành' bắt đầu bởi Bệnh viện Quận 4, 12/12/15.

 1. Bệnh viện Quận 4

  Bệnh viện Quận 4 Thành viên mới
  • 1/6

  Đã được thích:
  69
  Điểm thành tích:
  1
  Bộ Y tế có Công văn số 2348/BYT-BH ngày 10/4/2015 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong KCB và BHYT:

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo số 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 27/3/2015 về việc tin học hóa trong bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương triển khai và thực hiện một số nội dung, công việc sau:

  1. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ tin học hóa trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

  2. Đôn đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo đảm trích xuất “Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” theo Quyết định số 3455/QĐ-BYT ngày 16/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các biểu mẫu tổng hợp danh sách khám, chữa bệnh đề nghị thanh toán BHYT (mẫu số 79a-HD và 80a-HD) theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

  3. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tạm thời thực hiện yêu cầu đầu ra dữ liệu của phần mềm quản lý theo các thông tin trong bảng 1, bảng 2 và bảng 3 của phụ lục đính kèm công văn này để đồng bộ dữ liệu trong toàn quốc phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và thanh toán bảo hiểm y tế, các thông tin trong 3 bảng nêu trên cần được mô tả theo định dạng XML và bộ font chữ Unicode; bảo đảm cung cấp dữ liệu đầu ra hoàn thành trước 31/12/2015. Khuyến khích các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện áp dụng bảng 4, bảng 5 của phụ lục đính kèm.

  4. Kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện, chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân và Bộ Y tế để xem xét, giải quyết.
   

  Các file đính kèm:

  3-11-2015_2348_BYT-BH_272817.pdf

  Đang tải...

Chia sẻ trang này