Leaderboards

 1. Nguyễn Duy Hiếu

  Phòng TC-HCQT, Nam
  Bài viết:
  1,062
  Đã được thích:
  775
  Điểm thành tích:
  113
  Tham gia ngày: 28/2/17
  Hoạt động cuối: 29/9/17
 2. Lại Quang Huy

  Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị, Nam
  Bài viết:
  1,248
  Đã được thích:
  862
  Điểm thành tích:
  113
  Tham gia ngày: 20/2/17
  Hoạt động cuối: 21/3/18
 3. BS Nguyễn Thị Lệ Hằng

  BS.CKI - Phó Giám Đốc Bệnh viện, Nữ
  Bài viết:
  531
  Đã được thích:
  571
  Điểm thành tích:
  93
  Tham gia ngày: 20/2/17
  Hoạt động cuối: Hôm qua, lúc 18:31
 4. Hà Ngọc Diệp

  Phòng TC-HCQT, Nữ
  Bài viết:
  1,495
  Đã được thích:
  462
  Điểm thành tích:
  83
  Tham gia ngày: 20/2/17
  Hoạt động cuối: Hôm qua, lúc 15:42
 5. Lê Nữ Hoài Trang

  Phòng TC-HC, Nữ
  Bài viết:
  448
  Đã được thích:
  255
  Điểm thành tích:
  63
  Tham gia ngày: 5/12/17
  Hoạt động cuối: 57 phút trước
 6. BS Trịnh Hữu Phước

  Trưởng khoa Cấp cứu - HSTC - CĐ, Nam, 39, đến từ Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bài viết:
  699
  Đã được thích:
  311
  Điểm thành tích:
  63
  Tham gia ngày: 20/2/17
  Hoạt động cuối: Hôm qua, lúc 22:38
 7. BS Hoàng Thị Thu Hồng

  Phòng KHTH, Nữ
  Bài viết:
  104
  Đã được thích:
  179
  Điểm thành tích:
  43
  Tham gia ngày: 20/12/17
  Hoạt động cuối: Hôm qua, lúc 16:05
 8. Huỳnh Minh Mẫn

  Phòng TC-HCQT, Nam
  Bài viết:
  607
  Đã được thích:
  213
  Điểm thành tích:
  43
  Tham gia ngày: 21/9/17
  Hoạt động cuối: 24/7/18
 9. Bs Tô Thành Tâm

  BS Y học dự phòng - Phòng KHTH, Nam
  Bài viết:
  112
  Đã được thích:
  150
  Điểm thành tích:
  43
  Tham gia ngày: 28/2/17
  Hoạt động cuối: Hôm qua, lúc 15:47
 10. DS Trần Thị Ngọc Trân

  Khoa Dược, Nữ
  Bài viết:
  108
  Đã được thích:
  118
  Điểm thành tích:
  43
  Tham gia ngày: 23/2/17
  Hoạt động cuối: Hôm qua, lúc 08:11
 11. BS Phạm Ngọc Kiều Trang

  Bs CKI Trưởng Khoa Y học Cổ truyền, Nữ
  Bài viết:
  133
  Đã được thích:
  110
  Điểm thành tích:
  43
  Tham gia ngày: 23/2/17
  Hoạt động cuối: Hôm qua, lúc 07:24
 12. ThsBs Phạm Hữu Tiền

  Ths.Bs Tai Mũi Họng, Nam, đến từ Bình Tân, TpHCM
  Bài viết:
  169
  Đã được thích:
  213
  Điểm thành tích:
  43
  Tham gia ngày: 23/2/17
  Hoạt động cuối: Hôm nay lúc 05:32
 13. Phạm Văn Hiếu

  Điều dưỡng trưởng khoa Cấp cứu - HSTC - CĐ, Nam, 48
  Bài viết:
  149
  Đã được thích:
  103
  Điểm thành tích:
  43
  Tham gia ngày: 20/2/17
  Hoạt động cuối: Thứ năm lúc 08:14
 14. Nguyễn Thị Thanh Dung

  Cử nhân Luật - Trường P.TC-HCQT, Nữ
  Bài viết:
  125
  Đã được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  43
  Tham gia ngày: 20/2/17
  Hoạt động cuối: 6/9/18
 15. BS Lâm Nguyễn Minh Triều

  Bác sĩ, Nam
  Bài viết:
  97
  Đã được thích:
  148
  Điểm thành tích:
  33
  Tham gia ngày: 2/3/17
  Hoạt động cuối: 8/1/18
 16. BS Trần Thị Thúy Hà

  BSCK1 -Trưởng Khoa Dinh dưỡng., Nữ
  Bài viết:
  75
  Đã được thích:
  120
  Điểm thành tích:
  33
  Tham gia ngày: 23/2/17
  Hoạt động cuối: Hôm qua, lúc 10:41
 17. THS Trần Thị Tuyết Mai

  Cử nhân TCKT - Trưởng phòng, Nữ
  Bài viết:
  81
  Đã được thích:
  124
  Điểm thành tích:
  33
  Tham gia ngày: 20/2/17
  Hoạt động cuối: Hôm qua, lúc 15:15
 18. Nguyễn Mạnh Hùng

  Phòng TC-HCQT, Nam
  Bài viết:
  91
  Đã được thích:
  115
  Điểm thành tích:
  33
  Tham gia ngày: 20/2/17
  Hoạt động cuối: 4/5/19
 19. Bs Đỗ Thành Tuấn

  Giám Đốc Bệnh viện, Nam
  Bài viết:
  435
  Đã được thích:
  547
  Điểm thành tích:
  30
  Tham gia ngày: 13/12/15
  Hoạt động cuối: Hôm qua, lúc 12:00
 20. Huỳnh Thanh Tửu

  Phòng TC-HCQT, Nam
  Bài viết:
  65
  Đã được thích:
  38
  Điểm thành tích:
  18
  Tham gia ngày: 2/3/17
  Hoạt động cuối: Hôm qua, lúc 20:13