Mặt cười

Ảnh Tiêu đề Ký tự
Angel Angel angel~~
Angry Angry :-@ :=@ x( x-( x=( X( (X=(
Bandit Bandit bandit~~
Beer Beer beer~~
Blush Blush :$ :-$ :=$ :">
Cake Cake cake~~
Call Call call~~
Cat Cat cat~~
Cheeky Cheeky :=P :=p
Clapping Clapping clap~~
Coffee Coffee coffee~~
Cool Cool 8=) B=) B-)
Crying Crying ;( ;-( ;=(
Dancing Dancing dance~~ \o/ \:D/ \:d/
Devil Devil devil~~
Dog Dog dog~~
Doh! Doh! doh~~
Drunk Drunk drunk~~
Dull Dull |( |-( |=(
Emo Emo emo~~
Envy Envy envy~~
Evil grin Evil grin ]:) >:)
Facepalm Facepalm facepalm~~
Fingers crossed Fingers crossed yn~~
Flower Flower flower~~
Giggle Giggle giggle~~ chuckle~~
Happy Happy happy~~
Headbang Headbang headbang~~
Heart Heart heart~~
Hi Hi hi~~ wave~~
High five High five highfive~~
Idea Idea Idea~~
In love In love inlove~~
It wasn't me It wasn't me wasntme~~
Kiss Kiss :* :=* :-*
Lalala Lalala lalala~~
Laugh Laugh :=D :-D :d :=d :-d
Lips Sealed Lips Sealed :x :-x: :-X :# :-# :=x :=X :=#
Make-up Make-up makeup~~ kate~~
Mmm... Mmm... mm~~
Monkey Monkey monkey~~
Movember Movember moustache~~
Muscle Muscle muscle~~ flex~~
Nerd Nerd 8-| B-| 8| B| 8=| B=|
Ninja Ninja ninja~~
No No no~~
Nodding Nodding nod~~
Party!!! Party!!! party~~
Puke Puke :& :-& :=&
Punch Punch punch~~
Rain Rain rain~~
Relieved Relieved whew~~
Rock Rock rock~~
Rolling on the floor laughing Rolling on the floor laughing rofl~~
Sad Sad :=( :-(
Shaking Shaking shake~~
Shaking Hands Shaking Hands handshake~~
Sleepy Sleepy |-) I-) I=)
Smile Smile :=)
Smirking Smirking smirk~~
Smoking Smoking smoking~~
Speechless Speechless :| :=| :-|
Stop Stop stop~~
Sun Sun sun~~
Surprised Surprised :=o :-o :O :=O :-O
Sweating Sweating (:|
Thinking Thinking :? :-? :=?
TMI TMI tmi~~
Wait Wait wait~~
Waiting Waiting waiting~~
Wink Wink ;-) ;=)
Wondering Wondering :^)
Worried Worried :S :-S :=S :s :-s :=s
Yawn Yawn yawn~~
Yes Yes Yes~~
Smile Smile :) :-) (:
Wink Wink ;)
Frown Frown :(
Mad Mad :mad: >:( :@
Confused Confused :confused:
Cool Cool :cool: 8-)
Stick Out Tongue Stick Out Tongue :p :P :-p :-P
Big Grin Big Grin :D
Eek! Eek! :eek: :o
Oops! Oops! :oops:
Roll Eyes Roll Eyes :rolleyes:
Er... what? Er... what? o_O O_o o.O O.o
1 1 {1}
1 1 {1}
10 10 {10}
10 10 {10}
100 100 {100}
101 101 {101}
102 102 {102}
103 103 {103}
104 104 {104}
105 105 {105}
106 106 {106}
107 107 {107}
108 108 {108}
109 109 {109}
11 11 {11}
11 11 {11}
110 110 {110}
111 111 {111}
112 112 {112}
113 113 {113}
114 114 {114}
115 115 {115}
12 12 {12}
12 12 {12}
13 13 {13}
13 13 {13}
14 14 {14}
14 14 {14}
15 15 {15}
15 15 {15}
16 16 {16}
16 16 {16}
17 17 {17}
17 17 {17}
18 18 {18}
18 18 {18}
19 19 {19}
19 19 {19}
2 2 {2}
2 2 {2}
20 20 {20}
20 20 {20}
21 21 {21}
21 21 {21}
22 22 {22}
22 22 {22}
23 23 {23}
23 23 {23}
24 24 {144}
24 24 {24}
25 25 {25}
25 25 {25}
26 26 {26}
26 26 {26}
27 27 {27}
27 27 {27}
28 28 {28}
28 28 {28}
29 29 {29}
29 29 {29}
3 3 {3}
3 3 {3}
30 30 {30}
30 30 {30}
31 31 {31}
31 31 {31}
32 32 {32}
33 33 {33}
34 34 {34}
35 35 {35}
36 36 {36}
37 37 {37}
38 38 {38}
39 39 {39}
4 4 {4}
4 4 {4}
40 40 {40}
41 41 {41}
42 42 {42}
43 43 {43}
44 44 {44}
45 45 {45}
46 46 {46}
47 47 {47}
48 48 {48}
49 49 {49}
5 5 {5}
5 5 {5}
50 50 {50}
51 51 {51}
52 52 {52}
53 53 {53}
54 54 {54}
55 55 {55}
56 56 {56}
57 57 {57}
58 58 {58}
59 59 {59}
6 6 {6}
6 6 {6}
60 60 {60}
61 61 {61}
62 62 {62}
63 63 {63}
64 64 {64}
65 65 {65}
66 66 {66}
67 67 {67}
68 68 {68}
69 69 {69}
7 7 {7}
7 7 {7}
70 70 {70}
71 71 {71}
72 72 {72}
73 73 {73}
74 74 {74}
75 75 {75}
76 76 {76}
77 77 {77}
78 78 {78}
79 79 {79}
8 8 {8}
8 8 {8}
9 9 {9}
9 9 {9}
Pirate_2 Pirate_2 {pirate_2}
Transformer Transformer {transformer}